?

?

?

?

CSR ทำประโยชน์ เพื่อสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Adminsite   
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 00:00 น.

บริษัท อาโอบะ เทคนอส? จำกัด ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำประโยชน์เพื่อสังคม ?โดยครั้งนี้ทาง อาโอบะ เทคนอส ได้ดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด

ในวันที่ 22-25 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:43 น.