?

?

?

?

ความเป็นมาอาโอบะ

บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2008 และเป็นผู้เชี่ยวชาญเจ้าแรกในการนำระบบล้างถังน้ำมันและถังสารเคมีแบบระบบปิด (Close System) มาในประเทศไทย และทางบริษัทก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานดูดบ่อและตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย งานล้างท่ออุตสาหกรรม งานทำความสะอาดด้วยสารเคมี งานซ่อมแซมใต้น้ำ

ซึ่งทางบริษัทได้เปิดตลาดในการล้างถังน้ำมันดิบ และกำลังดำเนินการด้านขยายฐานลูกค้า เพื่อล้างถังน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมันต่างๆอีกด้วย

นโยบายของบริษัทจะคำนึงถึงคุณภาพของการบริการเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่า บริษัทจะต้องศึกษาและวิจัยเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สถานที่ตั้งของทีมสำนักงานและ ทีมปฏิบัติการของบริษัท อยู่ติดกับถนนสุขุมวิท ซึ่งสถานที่ตั้งควรจะสะดวกต่อการเดินทางไปบริการ ลูกค้าได้อย่างเร่งด่วนและสามารถให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อได้อย่างสะดวก