?

?

?

?

กลุ่มลูกค้า

  • โรงกลั่นและปิโตรเคมี
  • แท๊งค์ฟาร์ม
  • โรงไฟฟ้า
  • ซีเมนต์
  • แท่นขุดเจาะ
  • โรงกระดาษ
  • โรงเหล็ก
  • ผลิตภัณฑ์ด้านบริโภค
  • งานราชการ
  • กลุ่มโรงบำบัดสารเคมีและตะกอน


ประวัติบริษัท

บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2008 และเป็นผู้เชี่ยวชาญเจ้าแรกในการนำระบบล้างถังน้ำมันและถังสารเคมีแบบระบบปิด (Close System) มาในประเทศไทย และทางบริษัทก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานดูดบ่อและตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย งานล้างท่ออุตสาหกรรม งานทำความสะอาดด้วยสารเคมี งานซ่อมแซมใต้น้ำ

ซึ่งทางบริษัทได้เปิดตลาดในการล้างถังน้ำมันดิบ และกำลังดำเนินการด้านขยายฐานลูกค้า เพื่อล้างถังน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมันต่างๆอีกด้วย

นโยบายของบริษัทจะคำนึงถึงคุณภาพของการบริการเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่า บริษัทจะต้องศึกษาและวิจัยเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สถานที่ตั้งของทีมสำนักงานและ ทีมปฏิบัติการของบริษัท อยู่ติดกับถนนสุขุมวิท ซึ่งสถานที่ตั้งควรจะสะดวกต่อการเดินทางไปบริการ ลูกค้าได้อย่างเร่งด่วนและสามารถให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อได้อย่างสะดวก

Readmore...

Tank Cleannig Thailand ล้างถัง น้ำมัน Oil ไทย ล้างถังน้ำมันดิบ Fuel oil Gasoline งานที่อับอากาศ
Confine spac บริการทำความสะอาดแทงค์น้ำมันขนาดใหญ่? รับเหมาซ่อมแซมแทงค์น้ำมัน รับเหมาทำสี พร้อมติดตั้งนั่งร้าน? ล้างถังน้ำมันเตา NAPTHA? งานโรงกลั่น

พนักงานงานมีความชำนาญโดยเฉพาะผ่านการอบรมในที่อับอากาศ และความปลอดภัยในการทำงาน tank cleaning

มีประสบการณ์งานในโรงกลั่นโดยเฉพาะบริการ ล้างถังน้ำมัน, ถังเคมี, ถังน้ำมันบนเรือ, พ่นทราย, ทำสี, ตรวจสอบสภาพและซ่อม, รับกำจัดของเสียทุกชนิด, ล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย, รับงานทั่วประเทศ

Oil tank cleaning companies Oil tank cleaning company Oil tank cleaning Oil tank cleaning services Tank cleaning Tank cleaning companies Tank cleaning company

Tank cleaning Thailand Tank cleaning in Thailand Chemical tank cleaning Chemical tank cleaning company Tank cleaning services Pit cleaning company

Pit cleaning Thailand Pit cleaning Pond cleaning company Pond cleaning Thailand Pipe cleaning Pipeline cleaning PIGGING company in Thailand Sludge

management company Vacuum Truck High Power Vacuum Truck Underwater surveillance Underwater maintenance Offshore cleaning Industrial Services Thailand

Industrial Services in Thailand บริการล้างถังน้ำมัน ล้างถังน้ำมัน ผู้รับเหมาล้างถังน้ำมัน บริษัทล้างถังน้ำมัน ล้างถังเคมี บริการล้างถังสารเคมี บริษัทล้างถังเคมี บริการล้างถังเคมี

บริการล้างถังน้ำมันอุตสาหกรรมอาหาร ล้างท่อ ล้างท่อรางระบายน้ำ ล้างท่ออุตสาหกรรม ลอกท่ออุตสาหกรรม ล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ล้างบ่อ ล้างบ่อตะกอน บริการอุตสาหกรรม